Το απλό και οικονομικό σύστημα που εμποδίζει τα σκουπίδια να καταλήξουν στο νερό