Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

«Προστασία του περιβάλλοντος και οικονομική ανάπτυξη»Της Θέκλας Παρασκευούδη
Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)


Η οικονομία και το περιβάλλον φέρονται ως οι βασικοί «ασθενείς» της εποχής! Η οικονομία σίγουρα νοσεί και βιώνει σκαμπανεβάσματα σε κάθε πτυχή της, όμως δεν είναι το μόνο κοινό σημείο αναφοράς που έχει με το φυσικό περιβάλλον. Η διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος με διάρκεια στο μέλλον περιλαμβάνει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή την εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης με την διατήρηση του φυσικού πλούτου.

Οι δυο αυτοί παράγοντες σε μια προσπάθεια σύγκλισης των στόχων τους έχουν υιοθετηθεί από το δημόσιο διάλογο. Η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων έχει μια αξιοσημείωτη πρόοδο, και ειδική μνεία οφείλουμε να δώσουμε στον επιχειρηματικό χώρο. Στις, κατεξοχήν, παραγωγικές διαδικασίες, που έχουν συμπεριλάβει την μείωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στο προφίλ των εταιρειών τους.
Ο ανθρώπινος παράγοντας, καλείται να αποδεσμευτεί από την κατηγορία ως η κυριότερη αιτία καταστροφής του περιβάλλοντος. Η συνειδητοποίηση αυτή, οδήγησε από την πλευρά του κράτους, στην ύπαρξη νομοθετικών ρυθμίσεων από τη μία και στον αντίποδα, τις επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες όπου μετουσιώνονται σε πρακτικές μέσα από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) της κάθε επιχείρησης.
Η ΕΚΕ, συμπεριλαμβάνει τις βασικές αρχές της κοινωνίας μας, με αποδέκτες τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, τις τοπικές κοινωνίες, τους επενδυτές, όσο και όλους τους ανθρώπους με έμφαση στις μελλοντικές γενιές, όπου περιμένουν να ζήσουν σε μια κοινωνία που σέβεται τον καθένα ξεχωριστά εναρμονισμένα με τη φύση.
Μέσα από τα δυο πεδία εφαρμογής της, το εσωτερικό και το εξωτερικό πεδίο, ξεκινώντας από το ανθρώπινο δυναμικό της έως και τους καταναλωτές, η ΕΚΕ με τον ανάλογο σεβασμό που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις στο πολιτισμό, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στη βελτίωση ποιότητας ζωής και πάνω από όλα στην διατήρηση του περιβάλλοντος αγγίζει την επίτευξη ενός στόχου: την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
Αρωγός και πολλές φορές πρωτεργάτης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με κοινωνικό πρόσωπο είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο), όπως ο Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π), που βασίζει την λειτουργία του στη διατήρηση και στην προστασία του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη.
Ας προσπαθήσουμε να δούμε κάθε μας δραστηριότητα με μια πιο «περιβαλλοντική» ματιά… για να ατενίζουμε το αύριο με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου