Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΤΩΝ. ΝAΣΤΙΕΣ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ ΤΟΥΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ναστίες ονομάζονται οι κινήσεις των φυτών που οφείλονται στην επίδραση εξωτερικών παραγόντων (π.χ. μεταβολή της θερμοκρασίας ή της έντασης του φωτός) και συμβαίνουν πάντα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διεύθυνση, ανεξάρτητα από το είδος του ερεθίσματος και την κατεύθυνσή του.

Ανάλογα με το είδος του ερεθίσματος διακρίνονται διάφορες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου