Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Οικονομικές προσφορές της φραγκοσυκιάς

Συνεχίζονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς οι προσφορές της φραγκοσυκιάς προς όσους ασχολούνται με την εκμετάλλευσην αυτής.
Έχομεν ικανοποιητικά  αποτελέσματα από την χρήσην των καρπών. Είτε με άμεσην εμπορίαν είτε με δευτερογενή παραγωγήν. Κάθε χρόνο  οι ήδη καλλιεργητές κάνουν αρκετές  πωλήσεις στην Ελλάδα, αν και  οι πλείστοι ευρίσκονται στα πρώτα βήματα. Στα πρώτα βήματα δυστυχώς ευρίσκεται και το  καταναλωτικόν κοινόν, αφού δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για τα μεγάλα και ευεργετικά οφέλη της φραγκοσυκιάς. Για τα πολυεπίπεδα και ποικιλόμορφα οφέλη. Το Κράτος αδιαφορεί. Προσωπικώς προσπαθούμεν  για την διάδωσην του φυτού. Αλλά δεν υπάρχει  η ανάλογη στήριξη.  Η διαφημιστική  και ενημερωτική στήριξη.

Παρ’ όλα ταύτα έχομεν συμβάλλει στην ίδρυσην αρκετών συνεταιρισμών και παρά τις δυσκολίες του καινοφανούς αντικειμένου τα αποτελέσματα  είναι ικανοποιητικά . Κα θα γίνουν ακόμα περισσότερον προσοδοφόρα.
Στις 3 και 4 Ιουνίου, στο  «Στάδιον Ειρήνης και Φιλίας» πραγματοποιήθηκε έκθεση  γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Μεταξύ των άλλων ήτο και η παρουσία ηδυπότου από φραγκόσυκα του συνεταιρισμού  Ηρακλείου Κρήτης «Μινωϊκή  Γη». Σπουδαίον αλκοολούχον ποτόν. Του έδωσαν το όνομα  Opuntia spitit, δηλαδή αλκοόλ φραγκοσυκιάς, αφού Οπούντια είναι μέρος του επισήμου ονόματος της Φραγκοσυκιάς και μάλιστα Ελληνικής προελεύσεως Για  τους ξενομανείς το ποτόν αυτό είναι γνωστόν ως Τεκίλα Μεξικού. Τώρα την αποκτήσαμεν και εμείς, κάτι πολύ ευχάριστον για την Ελληνικήν οικονομίαν. Θα παράγωμεν στην χώραν μας νέον προϊόν και θα πρέπει να σταματήσομεν τις εισαγωγές ομοίων, οι οποίες μας έχουν καταστρέψει.
Το  επίτευγμα είναι μεγάλον και παρήγορον για τους καλλιεργητές φραγκόσυκου, αφού θα έχουν άλλον έναν νέον  πόρον διαθέσεως του προϊόντος τους, μετά την διάθεσην στο εμπόριον των καρπών, ή την δευτερογενή  παραγωγήν  με μαρμελάδες και άλλες χρήσεις.
Στο στάδιον της εκμεταλλεύσεως είναι και οι βλαστοί για κτηνοτροφές, για μαγειρικήν, για παραγωγήν σάπωνος και άλλα. Εν ολίγοις γίνεται εκμετάλλευση, όλο και περισσοτέρων προσφορών της φραγκοσυκιάς.
Η παραγωγή ποτού είναι σημαντικόν επίτευγμα αν θυμηθούμεν ότι η προσφορά αυτή ήταν μία από  τις βασικότερες αιτίες  εισαγωγής  της φραγκοσυκιάς στην Ισπανίαν από το Μεξικόν. Και η πρόβλεψη αυτή αποδείχθηκε απολύτως οικονομική για τους Ισπανούς, αφού το εξεμεταλλεύτηκαν προνομιακώς επί  350 χρόνια !!!!
Ευχόμεθα και ελπίζομεν να είναι άκρως επωφελής και για την «Μινωϊκήν  Γην», την Ελλάδα γενικώτερον και κάθε ασχολούμενον με την φραγκοσυκιά η νέα καινοτομία.
                               Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου