Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Εχθρικός για την Ελλάδα ο φόρος στο κρασί

Αγαπητοί
Σας κοινοποιώ επιστολήν που έστειλα στους Υπουργούς Οικονομικών για τον φόρον στο κερασί και πρότασην δύο πόρων, μη επαχθών για τους Έλληνες.
Μετά τιμής
Μιχαήλ Στρατουδάκης
========
Εχθρικός για την Ελλάδα
ο φόρος στο κρασί
Προς τους Αξιοτίμους  κ.κ. 
Ευκλείδην Τσακαλώτον
Γεώργιον Σταθάκην
Υπουργούς
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

Η πρόταση επιβολής  τέλους στον Κρασί, τριάκοντα λεπτών  Ευρώ ανά φιάλην αποτελεί   μέγιστον  πλήγμα για τον  Ελληνικόν  Οίνον.
Δεν έχε απολύτως καμμίαν σημασίαν αν θα φορολογηθεί και ο εισαγόμενος. Η απόφαση είναι άκρως  αρνητικής  σημασίας και   αποτελέσματος  καθότι  φορολογείται ένα σπουδαίον Ελληνικόν προϊόν και μάλιστα πολύχρηστον και αιωνόβιον, το οποίον διαχρονικώς  παρέχει  ευφροσύνους αλλά  και υγιείς προσφορές στον άνθρωπον και δη τον Έλληνα που τον «λάτρεψε»!!!
Είναι μία  ακόμα μάστιγα για τα Ελληνικά προϊόντα, μετά την αλόγιστην  παράτασην  του φρέσκου γάλακτος από τρεις σε δεκατρείς ημέρες!! Η Ελληνική Κτηνοτροφία και η  Ελληνική  αγορά θα υποστούν καθίζησην από τα  πολυήμερα των διαφόρων χωρών. Μάστιγα στην οικονομίαν μας.
Άλλο μεγάλο πλήγμα  είναι η ισόποση φορολόγηση  με τα εισαγόμενα  στο  σπουδαίον Ελληνικόν προϊόν το Ούζο !!! Οι παραγωγείς και οι εισαγωγείς των διαφόρων εισαγομένων και μη  συγκρινομένων με το Ούζο μας ποτών, από χρόνια ζητούν αυτήν την αύξησην για να κάμψουν, και να αφανίσουν το Ελληνικόν Ούζο. Και έρχεται Κυβέρνηση της Αριστεράς να σταθεί στο  πλευρό των κεφαλαιοκρατών και δή σε βάρος της Ελλάδος και των προϊόντων της!!!!!! Το Ούζο έπρεπε να είναι ελευθέρας και αναξελέγκτου  ποστάξεως όπως και τα στέμφυλα για παραγωγήν  ρακής ή Τσίπουρου  όπως αλλιώς αποκαλείται. Οι αυστηροί περιορισμοί είναι αντίθετοι με την  προσφοράν από τα γεωργικά  παραγόμενα,  αλλά  και προσβολή για τον ΄Ελληνα που αναγκάζεται να πετά στα σκουπίδια τα στέμφυλα επειδή το Κράτος του απαγορεύει να τα αξιοποιήσει ενώ του επιτρέπει να χρησιμοποιεί εισαγόμενα!! Με τέτοιες θέσεις δεν υπάρχει περίπτωση για ανάκαμψην της Οικονομίας μας.
Δεν έπρεπε να είναι ο Ελληνικός Οίνος, το πρόβατον προς σφαγήν για εξεύρεσην ισοδυνάμων, τα οποία θα προέλθουν από τους ιδίους φτωχούς φορολογουμένους.
Έχω προτείνει από χρόνια δύο σημαντικές πηγές εσόδων αλλά και ισοδυναμων στο βιβλίο μου  «Η Ελληνική Οικονομία», χωρίς καμμίαν απολύτως  επιβάρυνσην του ΄Ελληνα.
Πρώτον,  επιβολή τέλους δικαιώματος χρήσεως της Αρχαίας Ελληνικής  Γλώσσης στα Κράτη που την χρησιμοποιούν και
Δεύτερον, είσπραξη ΕΝΟΣ (1) ΛΕΠΤΟΥ ΕΥΡΩ  ανά τόννον σε όλα τα Ελληνικά πλοία, ο οποίος θα κατανέμεται στον καταναλωτήν.
Νομίζω ότι αξίζει να προσεχθούν.
Μετά τιμής

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου