Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Σας καλούμε στο τραπέζι συζἠτησης ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ,  την Παρασκευή, 30.10.2015 και ὠρα 20.00 στο Πνευματικό Κἐντρο Καλαμἀτας 
στο πλαἰσιο της ἐκθεσης Φαντάσου την πόλη: Καλαμάτα 2015,
 
με ομιλητές τους  Μαργαρίτα Καραβασίλη (Αρχιτέκτων d.p.l.g. Ανωτάτης Εθνικής Σχολής Καλών Τεχνών Παρισίων (ENSBA, PARIS), Msc, Δημιουργός του περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη»), τον Θάνο Βλαστό  (καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού ΕΜΠ, Ιδρυτής της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας), τον Γιάννη Σπιλάνη (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), τον Αναστάσιος Κότσιρας (Επίκουρος Καθηγητής Λαχανοκομίας, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας)

Επιμέλεια : Μυρτώ Φοίφα,εκπαιδευτικός ΤΕΑΠΗ Ε.Κ.Α με ειδίκευση στην βιωματική 
περιβαλλοντική εκπαίδευση,, βιοκαλλιεργήτρια,  δημιουργός  κοινωνικών περιβαλλοντικών 
σχεδίων  RE:THINK PROJECT και "Αγροκτήμα Φυσικής Καλλιέργειας Φοίφα 

Σωκράτης Κλαμπατσέας, Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ
Περιληπτική περιγραφή:

“Η βιωσιμότητα συνιστά για πολλούς ένα νέο παρἀδειγμα, μια νέα οπτική, ένα νέο πρόταγμα. 
Από το 1987, όταν η επιτροπή Μπρούτλαντ εισήγαγε τον όρο, πολύ μελάνι έχει χυθεί γυρω από την αειφόρο ή βιώσιμη ή και συντηρήσιμη ανάπτυξη. Ειδικά μετά την περίφημη Συνδιάσκεψη του Ρίο 1992 η βιὠσιμη ανάπτυξη θεωρἠθηκε ως ο μεγάλος συμβιβασμός μεταξύ των απαιτήσεων της γενικευμένης και διαρκώς άυξουσας υλικής ευημερίας και εκείνων της προστασίας του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των μελλουσών γενεών. Ο γάμος αυτός ανάπτυξης και περιβάλλοντος  βρήκε  έκτοτε φανατικούς υποστηρικτές και ζωηρούς πολέμιους. Στους υποστηρικτές περιλήφθησαν μεταξύ άλλων οι κυβερνητικές οργανώσεις που πρεσβεύουν μια ομαλή, ρεφορμιστική μετάβαση προς νέα παραγωγικά πρότυπα. Στους πολέμιους πράσινοι διανοούμενοι και μεγάλο μέρος του οικολογικού κινήματος, που δεν πιστεύει  ότι το αίτημα της διαρκούς ανάπτυξης μπορεί να συμφιλιωθεί με τα δικαιώματα της φύσης, του Άλλου και των μελλουσών γενεών."- Μιχάλης Μοδινός, Προς μια Βιώσιμη Πόλη

Στο τραπέζι αυτό θα ερευνήσουμε και θα προσεγγίσουμε άξονες  της ιδέας της “Βιώσιμης 
πόλης» και ίσως να καταφέρουμε και να προσδιορίσουμε κάποια χαρακτηριστικά της ευρύτερης συλλογιστικής της αειφόρου ανάπτυξης , ετσι όπως αυτή μπορεί να πρoσδιορίσει και να συνθέσει κομάτια μιας βιώσιμης καθημερινότητας μέσα στον αστικό ιστό.
Έχοντας πάντα κατά νου, οτι ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που προτείνει τις 
οριζόντιες διασυνδέσεις σε όλες τις πτυχές της παγκόσμιας οικονομίας και ότι το παραπάνω 
μοντέλο καταλήγει συχνά (όταν δεν το χαρακτηρίζει ο κοινωνικός διάλογος) σε μια 
συγκεντρωτική δομή διαχείρισης της κοινωνίας, έιναι επιτακτική ανάγκη να 
επαναπροσδιορίσουμε τους άξονες που χαρακτηρίζουν την ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
Η δυνατότητα παραγωγής τροφής στην πόλη, η δυνατότητα ανάκτησης της ενέργειας μέσα στην πόλη από τους ίδιους τους κατοίκους και για δικό τους  ώφελος, η  μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος  της πόλης, η συμμετοχή των πολιτών στον διαρκή μετασχηματισμό της πόλης, η δημιουργία αστικού σχεδιασμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων της πόλης, η συνειδητοποίηση από τους ίδιους τους κατοίκους του τι είναι τόπος, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα καθώς και η ποιότητα συνεργασίας και των συνηθειών που δημιουργούνται σε μια πόλη , τα χαρακτηριστικά χρήσης του δημοσίου χώρου και εν τέλει η δυνατότητα εναρμόνισης του ΟΙΚΟΥ ΜΑΣ δηλ. Του φυσικού μας περιβάλλοντος με τις ανθρώπινες ανάγκες και παρεμβασεις είναι θέματα που θα δοκιμάσουμε να προσεγγίσουμε σε αυτό το τραπέζι , με στόχο να σκιαγραφήσουμε το μοντέλο της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ." 


1. Μαργαρίτα Καραβασίλη : Αρχιτέκτων d.p.l.g. Ανωτάτης Εθνικής Σχολής Καλών Τεχνών 

Παρισίων (ENSBA, PARIS), με Msc. στην Χωροταξία, Πολεοδομία & Οικονομικό 

Προγραμματισμό, Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne και Μsc. Κοινωνικής Ψυχολογίας, Σχολή 

Ανωτάτων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες (EHESS, Paris).

Δημιουργός του περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη»

2. Θἀνος Βλαστός, καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Τοπογράφων Μηχ. - Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού 

Σχεδιασμού. Διδάσκει επίσης στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ και στο Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. Ιδρυτής της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας

3. Γιάννης Σπιλάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Τοπικής και Περειφερειακήςς 

Ανάπτυξης, Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

4. Αναστάσιος Κότσιρας, Επίκουρος Καθηγητής Λαχανοκομίας στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 

της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 


Επιμέλεια : Μυρτώ Φοίφα, , εκπαιδευτικός ΤΕΑΠΗ Ε.Κ.Α με ειδίκευση στην βιωματική 

περιβαλλοντική εκπαίδευση,, βιοκαλλιεργήτρια,  δημιουργός  κοινωνικών περιβαλλοντικών 

σχεδίων  RE:THINK PROJECT και "Αγροκτήμα Φυσικής Καλλιέργειας Φοίφα 

Σωκράτης Κλαμπατσέας, Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ

Παρακαλούμε προωθήστε ελεύθερα,
Με εκτίμηση
Μυρτώ Φοίφα
RETHINK PROJECT
Farma Fifa Permaculture
RE:THINK ΚΟΙΝ.Σ ΕΠ
Αγρόκτημα Φοίφα, Ηρώων Πολυτεχνείου, Καλαμάτας
τηλ. 272102250

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου