Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Περιφρόνηση των Αγροτών, είναι καταστροφή για την Ελλάδα!!!


Δεν βλέπομεν να υπάρχει το ανάλογον άκρως επιβεβλημένον ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού , αλλ’ ούτε της Κυβερνήσεως, προς τα μέγιστα προβλήματα των Αγροτών και κατ’ επέκτασην του συνόλου των ελευθέρων επαγγελματιών και του Ελληνικού Λαού γενικότερον. Η ανακοίνωσης από το πρωθυπουργικόν Γραφείον είναι ότι συνάντηση με όρους και προϋποθέσεις δεν μπορεί να γίνει.  Εδώ δεν πρόκειται για όρους , αλλά για τις απόψεις των Αγροτών, στα θέματα που  κινδυνεύουν να τους εκδιώξουν από το αγροτικόν επάγγελμα. Βαρύτατες φορολογίες και σκληρά μέτρα για την αγροτικήν καλλιέργειαν.
Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν βασικούς εξαγωγικούς πόρους της Ελλάδος και έπρεπε να είχαν υποστηριχθεί μετά μανίας ώστε να γίνουν ασυναγώνιστοι  οικονομικώς στην διεθνή αγοράν.  Αντ’ αυτών την επιβαρύνομεν περισσότερον και την καθιστούμεν ανίκανην να ανταγωνισθεί προϊόντα άλλων χωρών! Οι Αγρότες ζητούν περιορισμούς στις φρικτές φορολογήσεις και  μέτρα ευνοϊκά για περισσοτέραν  παραγωγήν και εξαγωγήν.
Κάτι  τέτοιο  δεν είναι στους στόχους των δανειστών οι οποίοι βλέπουν την Ελληνικήν αγροτικήν παραγωγήν ως μέγαν εχθρόν και θέλουν με κάθε τρόπον να την αφανίσουν. Και τα σχεδιαζόμενα μέτρα σ’ αυτό αποβλέπουν κατά βάθος.
Οι Αγρότες είναι στους δρόμους,  μακράν από τις εργασίες τους περίπου  έναν  μήνα , με αποκλεισμούς εθνικών οδών και εισόδων στα τελωνεία. Ζημιές  πολλών δις  Ευρώ επέρχονται καθημερινώς από τις αποκλείσεις των δρόμων και τ ων Τελωνείων. Η χώρα είναι νεκρωμένη.
Για όλα αυτά τι κάνει ο Πρωθυπουργός και οι  Σύμβουλοί  του; Δεν έπρεπε να είχαν στέρξει τον αγώνα των διαμαρτυρομένων  και να  κοιτάξουν τα προβλήματά τους προς άμεσην εξεύρεσην λύσεως; Γιατί αφήνουν την Ελλάδα να πάσχει οικονομικώς και να έχει πρόσθετες επιβαρύνσεις μέσα στην λαίλαπα της λιτότητας και της ανυπαρξίας  παραγωγικής  προόδου; Γιατί δεν συγκινείται  ο πρωθυπουργός;
Αν ήταν περίοδος εκλογών σ’ αυτούς που τώρα κοιμούνται στους δρόμους , μαγειρεύουν και αποπατούν εκεί γύρω, θα υποσχόταν,  νέαν ζωήν και νέα μέτρα που θα τους έκαναν  πάμπλουτους! Τα ακούσαμεν  εσχάτως και έγινεν ακριβώς το αντίθετον. Τώρα πως βλέπει  τους Αγρότες , αλλά και σύμπαντα τον Ελληνικόν Λαόν που συμπαρίσταται ομοθύμως στον δίκαιον αγώνα των Αγροτών;  Δεν έχει καιρόν  γιατί ευρίσκεται σε περιοδείες ανά τις πρωτεύουσες  Ανατολής και Δύσεως!  Αυτά δεν συμβάλουν στην λύσην του αγροτικού  ζητήματος. Επιβάλλεται άμεση λύση. τώρα! Ας μη πεθάνει  κι άλλον  η Ελλάδα οικονομικώς!
Μιχαήλ  Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου