Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Παρεμβάσεις στην Ζωική παραγωγή. Προτάσεις απο τη Θεσσαλία.


Του Δημήτρη Κουρέτα
Παρεμβάσεις στην Ζωική παραγωγή. Προτάσεις απο τη Θεσσαλία.Η ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προοπτική  του θεσσαλικού κτηνοτροφικού χώρου είναι απαραίτητη. Σκοπός είναι η εφαρμογή ενός εναλλακτικού αναπτυξιακού μοντέλου που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και τη δικτύωση στην παραγωγή, τυποποίηση / μεταποίηση και εμπορία προϊόντων ποιότητας ζωικής προέλευσης, μέσω της παροχής δράσεων υποστήριξης. Σημαντικές είναι η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση, η εξειδικευμένη συμβουλευτική στήριξη, ο αξιόπιστος έλεγχος και η  πιστοποίηση, η εξασφάλιση της χρηματοοικονομικής ενίσχυσης και η εκμετάλλευση της προστιθέμενης αξίας των νέων μεθόδων και τεχνολογιών. Και μαζί με όλα τα παραπάνω, είναι αναγκαία η ευρύτερη κινητοποίηση των δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας η οποία θα διαχειριστεί το όραμα για την νέα χιλιετηρίδα.

 Παρεμβάσεις στην Ζωική παραγωγή. Προτάσεις απο τη Θεσσαλία.
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της ομάδας Κτηνοτροφίας, για τον κλάδο της κτηνοτροφίας προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:
1.   Διερεύνηση της δυνατότητας καταχώρησης στο Μητρώο των Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. για το αρνί και το κατσίκι γάλακτος καθώς και παραγωγή τυριών Π.Ο.Π. περιοχών Θεσσαλίας.
2.   Υποστήριξη για τη δημιουργία διεπαγγελματικής οργάνωσης Αιγοπροβατοτροφίας, Βοοτροφίας, Χοιροτροφίας και Πτηνοτροφίας Θεσσαλίας.
3.   Παραγωγή βιολογικών τυριών και γενικά βιολογικών τροφίμων ζωικής προέλευσης.
4. Προβολή και προώθηση των Θεσσαλικών πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή αγορά.
Η Ελληνική κτηνοτροφία να εκμεταλλευτεί έναντι του ανταγωνισμού το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα της, που έγκειται στην ταυτότητα και στην καλύτερη (κατά ομολογία του Έλληνα καταναλωτή) ποιότητα του ελληνικού προϊόντος.
Τα προϊόντα που πρέπει να υποστηριχθούν είναι το χοιρινό Θεσσαλίας, αρνί και κατσίκι γάλακτος Θεσσαλίας, μοσχαρίσιο κρέας Θεσσαλίας, τυριά Θεσσαλίας, γάλα Θεσσαλίας.
Επιπλέον, πρέπει να προχωρήσει η παραγωγή καινοτόμων ζωοκομικών προϊόντων, τα οποία ζητάει ο Έλληνας  καταναλωτής,  με  κατάλληλη  σήμανση  και  διαφοροποίηση  και  αυτά  να  προωθηθούν  ως προϊόντα Θεσσαλίας. Τέτοια μπορούν να είναι γαλοπούλα Θεσσαλίας, αυγά και κοτόπουλα Θεσσαλίας (ιδίως τα εμπλουτισμένα αυγά (ω‐3), κατάλληλα για ανθρώπους με καρδιαγγειακά προβλήματα), βιολογικά προϊόντα, προϊόντα εκτροφής βουβαλιών, προϊόντα εκτροφής θηραμάτων.
Εναλλακτικές εκτροφές θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βουβάλι, και η ευγενής έλαφος (κόκκινο ελάφι). Το βουβάλι ( ubalus bubalis) αποτελούσε το κύριο ζωικό κεφάλαιο για την   κτηνοτροφία συγκεκριμένων περιοχών της χώρας μας (παραλίμνιες, παραποτάμιες περιοχές) μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα. Με αιχμή του δόρατος την ποιοτική σύσταση του παραγόμενου γάλακτος, θα μυήσει τον Έλληνα καταναλωτή σε παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Με κύρια κατεύθυνση τη γαλακτοπαραγωγή, θα προσφέρει το πρωτογενές προϊόν σχεδόν μεταποιημένο στο σύνολό του, λόγω της απορρόφησής του, κυρίως, από εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Παράλληλα, η ίδρυση μιας σύγχρονης βουβαλοτροφικής μονάδας, θα αποτελέσει την ιδεώδη εναλλακτική λύση, ως προς την ίδρυση αγελαδοτροφικών μονάδων που βρίσκονται σε κορεσμό και σε απαξιωτική οικονομική ανάπτυξη, ενώ θα λειτουργήσει και ως πόλος έλξης για νέους παραγωγούς. Μερικά  από  τα  πλεονεκτήματα  είναι  η  ανθεκτικότητα  σε  συνθήκες  υψηλών  θερμοκρασιών,  σε ασθένειες, στη διάρκεια της παραγωγικής ζωής, ενώ δεν υπόκεινται σε καθεστώς ποσόστωσης στη γαλακτοπαραγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ευγενής έλαφος αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αγαπητά ζώα της άγριας πανίδας. Είναι κοινωνικά ζώα, με υψηλό δείκτη ανάπτυξης λόγω του υψηλού συντελεστή μετατρεψιμότητας και ανθεκτικά τόσο σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες όσο και σε ασθένειες. Οι απαιτήσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις είναι απλές αλλά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περίφραξη. Οι διαιτητικές τους ανάγκες δεν διαφέρουν αυτών των βοοειδών και δεν απαιτούν μεγάλη βοσκήσιμη έκταση. Απαιτείται όμως διαφορετική ζωοτεχνική διαχείριση.
Με την απαγόρευση της χρήσης των αυξητικών αντιβιοτικών, θα πρέπει να υιοθετηθούν αλλαγές στη σύνθεση των ζωοτροφών καθώς και στη στρατηγική που ακολουθείται στη διατροφή των παραγωγικών ζώων για την εξουδετέρωση τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στην παραγωγή. Βελτιώσεις στη διαχείριση των μονάδων ζωικής παραγωγής με σκοπό τη μείωση της καταπόνησης των ζώων και τη μόλυνση τους από μικροοργανισμούς θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν την απουσία των αυξητικών αντιβιοτικών από τις ζωοτροφές. Υπάρχει, επομένως, επιτακτική ανάγκη για εντατική έρευνα στην αναζήτηση φυσικών εναλλακτικών αυξητικών ουσιών όπως τα ένζυμα για την καλύτερη πέψη των τροφών, τα προβιοτικά και τα πρεβιοτικά για τον αποικισμό του εντέρου των παραγωγικών ζώων με ωφέλιμα βακτήρια που θα αποκλείουν τα παθογόνα, τα οργανικά οξέα ή οξινοποιητές που μπορούν να προκαλέσουν πτώση του pH και μείωση του αριθμού των παθογόνων μικροβίων και τα εκχυλίσματα βοτάνων και τα αρωματικά φυτά, τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Αν και οι περισσότερες από τις παραπάνω ουσίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αντιβιοτικά για την αύξηση των αποδόσεων των ζώων, η αποτελεσματικότητά τους όταν συνιστούν το μόνο αυξητικό παράγοντα που προστίθεται    στις ζωοτροφές, δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί.


Δημήτρης Κουρέτας. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η ομάδα τροφίμων στο συμβούλιο καινοτομίας Θεσσαλίας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου